A  Silwell Kereskedelmi Kft 

 

Webáruház

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

HATÁLYBALÉPÉS: 2018.05.24.

 

 

Tartalomjegyzék:

1. A Szerződő Felek meghatározása:

1.2 Vásárló:

1.3 A Fuvarozó:

2. Az Általános Szerződési Feltételek célja:

2.1 Az ÁSZF közzétételi kötelezettsége:

2.2 Az ÁSZF hatálya:

3. A webáruházból történővásárlás feltételei, menete:

4. A webáruház-szerződés létrejötte és módosítása:

4.1. Regisztráció

4.2 Általános jellemzők

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

4.4 Fizetési feltételek

4.5 Szállítási módok

4.6 Sikertelen kézbesítés

5. A Vásárlójogai és kötelezettségei:

5.1 Elállás joga

6. Adatvédelem, adatbiztonság:

6.1 Adatvédelmi Tájékoztató:

6.2 Személyes adatok módosítása

7. Szavatosság, jótállás, garancia:

8. Egyebek:

8.1. Biztonság

8.2. Felelősség kizárása

8.3 Szerzői jogok

8.4. Jogviták

8.5. Panasztétel, ügyfélszolgálat

 

Általános Szerződési Feltételek 

(továbbiakban rövidítve: ÁSZF)

1. A SzerződőFelek meghatározása:

1.1 A Vállalkozó/Nagykereskedőadatai:

SILWELL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 37/A. sz. 

cégjegyzékszám: 01-09-564471 

adószám: 12202450-2-43

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-87375/2015.

1.2 Vásárló:

Az a  jogi személy, vállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, közhasznú társaság, stb ), aki a webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol. 

A www.silwell.hu internetes áruház  magánszemélyektől nem vesz fel megrendelést. 

1.3 A Fuvarozó:

A Vállalkozó által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:

a,

Cégnév: DPD Hungária Kft. 

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. b.ép. 

www.dpd.com 

b, 

Eseti jeleggel: Belföldi, raklapos fuvarozó cég

2. Az Általános Szerződési Feltételek célja:

A Vállalkozó a jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Vállalkozó és a Vásárló (fogyasztó) jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. 

Az ÁSZF a Vállalkozó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. 

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Vállalkozó webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások az irányadóak.

A Vállalkozó felhívja a figyelmet a hatályos jogszabályok közül a Polgári Törvénykönyvről szóló – 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak kiemelkedő jelentőségére.

A jelen ÁSZF-re ágazati vagy más etikai, magatartási kódex nem vonatkozik.

2.1 Az ÁSZF közzétételi kötelezettsége:

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Fogyasztó a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol és az Adatvédelmi Tájékoztatót elolvasta, s az abban foglaltak elfogadását elektronikus úton visszaigazolta.

2.2 Az ÁSZF hatálya:

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. 

A Vállalkozó az ÁSZF módosításáról a Vásárló által a regisztrációja során megadott e-mail címre értesítést küld, valamint a webáruház nyitó oldalán a hatályba lépést követő első vásárlás alkalmával figyelmeztetést tartalmaz.

Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Vállalkozó a webáruház szolgáltatást biztosítja.

3. A webáruházból történő vásárlás feltételei, menete:

A Vállalkozó elsősorban élelmiszeripari csomagolóanyagokat és ezzel kapcsolatos kiegészítő anyagokat   értékesít a webáruházban.

Ezen termékek forgalmazása külön hatósági engedélyhez nem kötött.

A termékek 1. osztályú minőségűek.

A megrendelések leadása az internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.silwell.huwebcímen. 

A webáruház telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket nem tud elfogadni. 


A termékek saját oldalán a „kosár" funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a kosárba betenni. 

A megrendelő űrlap kitöltésével lehet magát a rendelést elküldeni. 

A vásárlás megkönnyítése érdekében és a különböző kedvezmények igénybevételéhez regisztrálni kell.

A webáruház honlapján megjelenő termékek ára tartalmazza a környezetvédelmi termékdíjat, és  nem tartalmazz az általános forgalmi adót.

4. A webáruház-szerződés létrejötte és módosítása:

4.1. Regisztráció

A fő oldalon megtalálható Regisztráció menüpontnál lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. 

A regisztációs kérelem a Vállalkozó által elbírálásra kerül és a végeredményről a Vállalkozó
e-mailben értesíti a Vásárlót. 

A www.silwell.hu internetes áruház magánszemélyek regisztrációját nem fogadja el!

A Vállalkozót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

A Vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Vállalkozónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.2 Általános jellemzők

A szerződés a Vállalkozó internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. 

A megkötendő szerződés, írásban foglaltnak minősül, melyet a Vállalkozó elektronikus adatbázisban tárol, és amely a későbbiekben visszakereshető. 

A Szerződés nyelve magyar. 

A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. 

Minimális vásárlási érték nettó 5000 Ft / vásárlás

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A megrendelések beérkezéséről a Vásárló automatikusan generált email-t kap visszajelzésként, amely nem jelenti azt, hogy a Vállalkozó elfogadja a megrendelést, csak azt jelenti, hogy a megrendelés a webshopban rögzítésre került.

A Vállalkozó a megrendelés elfogadását a számlázó rendszeréből generált “Megrendelés visszaigazolás” vagy “Számla” pdf formátumban történő megküldésével igazolja vissza a Vásárlónak.

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 2 § szerinti termékkel kapcsolatos tájékoztatót a Vállalkozó a megrendelés leadása előtt a Vásárlóval a weboldalon közölte.

Amennyiben a termék használatára külön tájékoztató (felhasználói leírás, útmutató vonatkozik), úgy ezt a Vállalkozó a megrendelt termékekkel szállítja.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. 

Ha a megrendelését véletlenül vagy tévedésből adta le a Vásárló, vagy a megrendelés véglegesítése után vett észre bármilyen hibát, de a megrendelt termék szállítása (szállítmányozónak való átadása) még nem történt meg, a rendelést a webáruház kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon ingyenesen lemondhatja.

A Vásárló a megrendelése elküldésével kötelezi magát a megrendelt termék(ek) átvételére. A Vállalkozót a megrendelés elfogadása kötelezi a megrendelés teljesítésére, amely egyben megteremti a Vásárló és a Vállalkozó közötti szerződés létrejöttét.

4.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előre banki átutalással vagy a Vállalkozó székhelyén az áru átvétele előtt készpénzben teljesíti a Vállalkozó felé.

A Vállalkozó a megrendelt áruk ellenértékéről a hatályos magyar adó és számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állít ki és küld meg elektronikus úton a Vásárlónak.

A Vállalkozó részteljesítést nem fogad el.

A webáruházban megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruház oldalán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. 

Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok

A rendeléseket a raktáron lévő termékek esetén   3  munkanapon belül tudja, Magyarország területén belül a SILWELL Kft. teljesíteni. 

Amennyiben a termék nincs raktáron, akkor  az ügyfélszolgálat tájékoztatást ad a termék várható beérkezésének határidejéről. Ha ezt az időpontot  Vásárló nem tudja elfogadni, akkor a megrendelésétől elállhat. 

Az áru átadása történhet a Silwell Kft telephelyén személyes átvétellel a Vevőszolgálat által visszaigazolt napon, a termék kifizetését követően,  vagy a vásárló által megjelölt címen, kiszállítással. 

A kiszállítás történhet 

a) a SILWELL Kft. közvetlen szállítása révén

b) szállítmányozó igénybevételével

c) csomagküldő szolgálat megbízásával.

A fuvarköltséget a termék árával együtt előzetesen banki átutalással a Vásárlónak ki kell fizetnie. Ettől eltérő vásárlási feltételekben a Vásárló a Vállalkozóval külön írásbeli szerződésben állapodhat meg.

4.6 Sikertelen kézbesítés

Amennyiben a megrendelt termék szállítása fuvarozó igénybevételével történik, úgy a házhoz szállítás a megjelölt napon  8 -16 óra között történik, Visszaigazolást követően   egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását az áru szállítója.Amennyiben a rendelés átvételét a Megrendelő megtagadja, a SILWELL Kft. fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei:

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállásra vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy mivel a jelen ÁSZF hatálya alatt Vásárlóként magánszemélyekkel nem köt szerződést a webáruház termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, ezért a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga. 

A Vásárló elállást kizárólag  szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján gyakorolhat a Polgári Törvénykönyv elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerint.

Abban az esetben, ha a megrendelt termékeket tartalmazó küldemény sérült lenne, vagy nem megfelelő tartalommal rendelkezne, s emiatt a Vásárló a küldeményt a Vállalkozónak visszaküldi, úgy a vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Vállalkozó fényképet / videofelvételt készíthet. 

A visszaküldött vagy leadott áru sértetlenségét (termék sértetlensége, eredeti csomagolás) a SILWELL Kft. munkatársa ellenőrzi és videokamerára rögzíti a későbbi félreértések elkerülése végett. 

Amennyiben az áru a fenti feltételeknek megfelel, ellenértékét legkésőbb az áru visszaérkezését követő 30 (harminc) munkanapon belül átutalja a Vásárló által megadott bankszámlaszámra.

Ha a Vásárló a terméket használatba vette, illetve nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni a Webáruház ügyfélszolgálatának, akkor a SILWELL Kft-nek nem áll módjában a terméket visszavenni.

Amennyiben a termékről felbontás után a fuvarozó (kézbesítő) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a terméket ingyenesen kicseréli a SILWELL Kft.

Ebben az esetben a sérülést a fuvarozó (kézbesítő) által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja. 

A SILWELL Kft. a fuvarozó közbeiktatásával kiküldött termékek esetében azt kéri, hogy a Vásárló a csomagot kézbesítéskor a fuvarozó (kézbesítő) előtt vizsgálja meg, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét.

5.1 Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza a Vásárló elállási és felmondási jogát.

Tekintettel arra, hogy a webáruházban Vásárlók nem minősülnek a magyar jog szerint fogyasztónak, ezért ebben az esetben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti elállási jog vagy felmondási jog gyakorolható a webáruházban történő termékvásárlásokkal kapcsolatban.

6. Adatvédelem, adatbiztonság:

6.1 Adatvédelmi Tájékoztató:

A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. 

Vannak azonban olyan szolgáltatások (pl. online vásárlás, hírlevél feliratkozás, stb.), amelyeknek teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. 

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Vállalkozó a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

* Név

* Szállítási cím

* Számlázási cím

* Elektronikus levelezési cím

Adószám

Számlázási cégnév

Választhatóan megadható adatokat:

Telefonszám

Mobiltelefonszám

Faxszám 

Hírlevél előfizetők esetében:

* E-mail cím

* Név

A Vásárló, ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a SILWELL Kft. személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen.

A Vállalkozó a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozó alvállalkozójaként/közreműködőjeként (például: fuvarozó) jár el. 

A Vállalkozó a Vásárlók adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 

A Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait rögzítsék és azokat a jogügylet teljesítése és azonosítása érdekében korlátozásmentesen tárolják, és e célból felhasználják.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Vállalkozó a következő adatokat bocsátja a Fuvarozó cég, illetve a Fuvarozó megbízottja rendelkezésére:

* Megrendelő neve

* A teljes Szállítási cím

* Egyéb közlendő (lehetséges átvételi időpontok)

* A megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén)

* Megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Fuvarozó, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

6.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a Vásárló a Beállítások menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. A Vásárló az adatainak törlését az elérhetőség oldalon megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonon kérheti.

7. Szavatosság, jótállás, garancia:


A weboldalon értékesítésre kínált termékek élelmiszeripari csomagolóeszközök, amely termékek jellege miatt külön jótállás nyújtása nem lehetséges, mivel a forgalmazott termékek úgynevezett „egyszer használatos” áruk (nem tartós használatra rendelt árucikkek).

A SILWELL Kft. abban az esetben vállalja a termék cseréjét, vagy a vételár visszatérítését, ha a leszállított termék minősége nem felelt meg az adott termékre vonatkozó követelményeknek, avagy a termék gyári vagy fuvarozási hibában szenved (sérült termék).

A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is.

8. Egyebek:

8.1. Biztonság

A webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: 

használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. Felelősség kizárása

A Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. 

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.3 Szerzői jogok

A weboldalon található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül, azonban a link elhelyezése nem tüntetheti fel a Vállalkozót olyan színben, ami bármely oknál fogva hátrányos lehet rá nézve, illetve a link nem helyezhető el olyan környezetben, ahol a Vállalkozó honlapjának tartalma miatt annak elhelyezése jogszabályba, vagy a jó erkölcsbe ütközne, illetve a mindenkori társadalmi felfogással ellentétbe állna.

Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. 

Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

8.4   Jogviták

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, a szerződő felek a Vállalkozó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.5. Panasztétel, ügyfélszolgálat

A SILWELL Kft. munkatársai mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet és leírást helyezzenek el az oldalon. 

Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget a SILWELL Kft. nem tud vállalni. 

A Vásárlók panaszukkal élhetnek személyesen vagy telefonon a SILWELL Kft. ügyfélszolgálatán.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 4336060